Educar és un risc (3 de 9)

Seguint la sèrie d’articles sobre el llibre “Educar es un riesgo” avui la tercera entrega. Avui 3 paràgrafs més.


La verdadera educación debe ser una educación en la crítica.
Hasta los 10 años de edad (ahora quizá incluso antes) el niño puede repetir todavía: «Lo ha dicho la profesora, lo ha dicho mi madre». ¿Por qué? Porque, por naturaleza, quienes aman al niño meten en su mochila, sobre sus hombros, todo lo bueno que ha vivido en la vida, todo lo bueno que ha elegido en la vida. Pero, llegado a cierto punto, la naturaleza da al niño, al que había sido niño, el instinto de tomar la mochila y ponérsela delante de los ojos (en griego se dice pro-bállio, del que deriva el italiano -y el español- “problema”). ¡Tiene pues que convertirse en problema lo que nos han dicho! Si no se convierte en problema, lo que esa mochila contiene no madurará nunca y se abandonará o se mantendrá irracionalmente.
Una vez puesta delante de los ojos la mochila, el chico mira lo que hay dentro. Siempre en griego, este “mirar dentro” se dice krinein, krísis, de lo que deriva “crítica”. La crítica, por lo tanto, consiste en caer en la cuenta de las cosas, no tiene un sentido necesariamente negativo.
Así pues, el joven mira lo que hay dentro de la mochila y con esta crítica compara lo que ve dentro, es decir, lo que le ha puesto sobre los hombros la tradición, con los deseos de su corazón: porque el criterio último de juicio está en nosotros.

Comunidad. Pocas cosas se repiten tanto como esta palabra y pocas cosas se viven y, previamente, se comprenden tan mal como esta palabra. La comunidad es la unidad profunda que nace de la convivencia provocada por una estructura común. En nuestra insistencia organizativa confundimos las asociaciones con la comunidad. Creemos que se puede construir la comunidad como convergencia desde fuera, como un acuerdo para realizar tal o cual cosa. La comunidad, justamente porque es convivencia esencial, es una dimensión interior, está en el origen de nuestros pensamientos y de nuestros actos; de otro modo no hay comunidad sino cálculo. La comunidad es un modo de concebir las cosas, una manera de afrontar el problema del ser, el estudio de la historia, el amor. La comunidad, en una palabra, es un modo de acercarnos a todas las cosas.
En toda empresa humana verdaderamente educativa está presente la dimensión comunitaria. Basta con pensar en la comunidad más originaria y más decisiva para la educación: la familia. Ningún gran genio educador se ha movido nunca sin generar inmediatamente comunidad. El sentido de lo universal engendra, inexorablemente, sentido de la comunidad. Una hipótesis de sentido total verdaderamente vivida no puede sino presentarse como comunidad.

En el momento educativo de la adolescencia, “edad de la verificación”, las grandes líneas metodológicas a tener en cuenta son las siguientes: 
(i) la propuesta precisa de una hipótesis de sentido total de la realidad (la oferta de la “tradición”), única condición para que obtenga certeza el adolescente; 
(ii) la presencia de una autoridad bien precisa y real como “lugar” de dicha hipótesis, única condición para que haya coherencia en el fenómeno educativo; 
(iii) la solicitación del joven a que asuma un compromiso personal de verificación de la hipótesis en toda su experiencia, única condición para que alcance una convicción real; 
(iv) la aceptación del riesgo creciente y equilibrado de una confrontación autónoma entre la hipótesis y la realidad en la conciencia del adolescente, única condición para que madure su libertad. 

Tres nous fragments per pensar, per aprofundir en les bases d’allò que fem cada dia en la nostra tasca educativa.
Del primer, què dir? Educar en la crítica, no esperar l’acceptació sense més. Tot ha de passar pel sedàs de cadascú, també dels nostres joves... estem disposats a què es posin en dubte cadascuna de les nostres veritats més fermes? Dur pel nostre ego, bàsic per ells. Educar és també un exercici d’humilitat i de deixar anar perquè, sí, ells necessiten valorar tot allò que hem posat en la seva motxilla per tal de poder incorporar-ho realment en la seva vida. I què em dieu de la crítica personal com a mirada a l’interior de les coses... quina manera més bonica de dir-ho! I com de real és!
Pel que fa al segon, un recordatori del pes, del valor de la comunitat en la tasca educativa. La comunitat que creix des de dins i no des de fora. I penso en el que nosaltres anomenem comunitat educativa. No creix pas de de dins; potser per això és tan deficitària. Un proverbi africà ja ho diu: educa tot el poble.
El tercer paràgraf és un resum del pensament de l’autor del llibre. Tot i que pot tenir interpretacions més o menys profundes em quedo en una de les més bàsiques: (1) El plantejament d’una educació integral, de coneixements, de valors, etc on tot mantingui una coherència. Quin sentit té així una escola que només focalitza en la transmissió de coneixements? Cap. (2) El professor com a referent que ha de mostrar una coherència integral, el que diu, el que fa, el que viu ha de parlar del mateix, amb una especial sensibilitat amb les necessitats particulars de cada nen i jove. (3) Vivència de l’alumne en el context escolar, familiar, del seu temps lliure d’allò proposat i viscut a l’escola. Si anem per lliure de les famílies, o el que es viu a l’escola no respira el mateix que es viu a casa o en l’entorn d’amistats no anem bé. Tot ha de tenir un lligam i una coherència, per això també el valor de la comunitat per a fer possible aquesta proposta integral. (4) Els adults hem d’acceptar que el resultat final de la mirada interna dels joves i de les seves comprovacions del que proposem no sigui el que nosaltres esperem. Es tracta que els joves puguin viure, experimentar en primera persona el que nosaltres hem posat a la seva motxilla particular més el que ells troben i que, en l’ús de la seva llibertat individual, construeixin la seva pròpia història personal.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada