Patricia Redondo, a diarieducació.cat

Llegint una entrevista a Patricia Redondo publicada a diarieducacio.cat m'agradaria destacar quatre idees de la Patrícia que em semblen genials i que no necessiten, però, gaire comentari:


Imatge de bariloche2000.com

  • El problema sorgeix perquè les escoles esperen famílies modèliques i tradicionals que no existeixen, i d’altra banda elles busquen educadors que no són reals.
  • Un punt de vista sempre representa una posició de poder, i els educadors estàvem molt acostumats a dir què calia fer i com s’havien de criar els nens. 
  • No es tracta només que les famílies participin en un acte escolar, sinó que formin part de la proposta educativa de l’escola, que puguin opinar i proposar noves alternatives. Per construir democràcies és essencial crear escoles democràtiques que en promoguin la pràctica.
  • Cal oferir a tots els infants, sense importar la seva condició, la visió de tots els móns, no només del propi.
Les meves reflexions al voltant d'elles:

  • És veritat que esperem famílies modèliques... ens canvia el rictus quan ens assabentem que l'estructura familiar no és pare-mare-fill/a... o quan veiem que no hi ha prou control a casa, incompatibilitats horàries, etc. Tot el que no s'ajusta al que esperem ens sembla malament. I això no hauria de ser així, sinó que hauríem de treballar amb el que hi ha, amb les mateixes ganes i les mateixes esperances posade s en totes les famílies, siguin com siguin.
  • D'altra banda, és més fàcil tenir el poder o, millor dit, no haver de negociar. La negociació dóna feina, i no en volem de feina extra, en tenim molta ens autoafirmem. No ens adonem que, de vegades, el que volem és el poder, perquè ens sembla que tenint-lo les coses aniran millor. I no sempre serà així.
  • Escoles democràtiques. Quin gran concepte. Què llunyà que queda. L'utopia cap a on hem d'anar.
  • L'escola com un espai on mostrar altres visions del món diferents a la pròpia. Quina força que té aquesta idea! Quantes vegades hem deixat de lluitar amb algun alumne perquè ve d'un entorn complicat i total, venint d'on ve i tenint els problemes que té, què més dóna... pensem que no li servirà allà on haurà de batallar dia a dia... però el fet és que la nostra obligació és mostrar-li altres realitats, mostrar-li que un altra món és possible. Essencial com a element de resiliència per aquest alumnat.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada