Movimiento E3 a Barcelona (2a part)


Sobre les diferents intervencions d'Alfons Cornella

Extraordinàries e incendiàries intervencions les d'Alfons Cornella al llarg del matí en la Jornada presencial del MovimientoE3 a Barcelona. Basa les seves intervencions en (1) Explicar el context actual i de futur on ens trobem i on s'emmarca la iniciativa i (2) Explicar els diferents eixos que cal considerar a l'hora de dissenyar un nou projecte: Per què, què, com, qui, on?

1. El context.
 • Vivim en una societat de l’abundància (i de l’excés) i de l’automatització: tenim abundància de recursos i sovint d’informació, excés d’estímuls, etc. Contra això hem de desenvolupar l’especialització i la creativitat.
 • En una societat on predomina la infoxicació, seleccionar la informació serà clau. Exhaustivitat versus rellevància.
 • Si ho sabem veure de manera optimista el món que ve és un món extraordinari que ens permetrà fer moltes coses noves. Per exemple, imagineu alumnes fabricant coses en l’aula amb impressores 3D? Imagineu una classe d’educació cívica on no hi hagi tanta classe teòrica i hi hagi, per exemple, una participació activa a traves del portal REPARA CIUDAD (incidències)?
 • Tenim objectes que es poden utilitzar de moltes maneres diferents. Caldrà inventar amb coses que ja tenim entre nosaltres.
 • Els canvis acostumen a venir de fora, des de fora del nostre sector.2. El per què d'un nou projecte.

Un nou projecte per a què? Per desenvolupar el talent de cadascú dels nostres alumnes, per reduir el fracàs escolar, per ajudar-los a aprendre a aprendre o per educar-los emocionalment i en valors?
 • Podem entendre l’educació com omplir ampolles d’aigua (de continguts que ja existeixen, TV, internet, etc) o com encendre focs. Creiem en encendre focs, una educació més lliure, estimulant, sense patrons... com a contrapartida a una educació purament de continguts, sense estimulació i estandarditzada.
 • El professor ha de ser un incendiari. El projecte web ED.gov “Thank a Teacher” permet saber que pensen els alumnes dels professors i això ens ajuda a millorar. Aprenem a ser millors si escoltem el que tenen a dir els alumnes de nosaltres. 
 • Com utilitzar la tecnologia per a generar focs?
 • Una de les claus de l'èxit és la motivació, descobrir que agrada als nostres alumnes i utilitzar-ho al nostre favor i al seu. I ajudar-los a descobrir les seves capacitats i aptituds. "Trobar la teva passió canvia tota la teva vida" diu Ken Robinson. No és el mateix dir a un alumne que ha de fer una cosa que permetre-li trobar una raó perquè faci una cosa.(Parlant de Ken Robinson i les seves idees: REDES 87 i Ken Robinson).
 • Parlant de motivació hem de distingir la motivació extrínseca i la intrínseca. En una societat rica la motivació extrínseca falla (la societat no ens empeny a fer res, a lluitar per res, a esforçar-nos, l'entorn no ajuda). Ens cal, doncs, estimular la motivació intrínseca. (Sobre aquesta idea recordo Motivadores extrínsecos e intrínsecos).
 • Cal connectar amb la intel·ligència de cadascú (de Howard Gardner i les seves idees sobre les intel·ligències múltiples en parla aquest article). El nostre sistema educatiu dominant està dissenyat per a l'estandarització, pel model en cadena (imprescindible Del model educatiu industrial a l'agrícola). No es teu en compte que cadascú aprèn a la seva manera (per exemple, l'Alfons ha de dibuixar els models...)
 • Hem de passar d'un sistema cèntric a un sistema centrat en l'alumne; de fet, a un sistema d'educació personalitzada en massa.
 • L'objectiu final de la nostra tasca també és la felicitat. I la gent és feliç quan es concentra en alguna cosa. En el llibre Happier, de Tal Ben-Shahar se'n parla de felicitat i s'arriba a la conclusió que aquesta es troba quan existeix un equilibri entre les propostes i les capacitats de cadascú. És a dir, en el cas del nostre alumnat l'enfoc personalitzat és vital per sintonitzar amb les capacitats i les tasques que donem a cadascú dels nostres alumnes, i si no aconseguim sintonitzar-les, o se'ns avorreixen o se'ns angunien (Aquestes idees em recorden una conferència molt interessant que vaig descobrir a Twitter fa uns dies: La felicidad en el trabajo, de Santiago Vázquez).
Continuarà...
Nota: Potser també t'interessa la primera part de la crònica de la jornada disponible aquí.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada