Avaluar per aprendre, el congrés


"Avaluar per aprendre" fou un tema interessant per a un congrés europeu celebrat a Barcelona el 12 i 13 de maig del 2011. Era temps de la meva descoberta personal que una altra avaluació era possible. Els vespres dels dies D vaig fer un bon seguiment via Twitter del congrés i d'allà va sortir un resum de piulades que és el que comparteixo en aquesta entrada.  

 • Avaluació per a l'aprenentatge vs valoració d'aprenentatge -tradicional- (formativa vs sumativa). 
 • L'avaluació sumativa pot tenir efectes negatius sobre l'aprenentatge. 
 • Treballar en avaluació formativa dóna bons resultats, millors resultats. Especialment en alumnes amb resultats baixos. 
 • L'avaluació formadora fa conscient a l'alumne del seu propi aprenentatge. 
 • Nosaltres no som els pastors del ramat. 
 • Avaluar per aprendre és compartir criteris amb alumnes (que els facin seus). 
 • Avaluar per aprendre proporciona informació sobre alumnes, retroalimentació al mestre per decidir, retroalimentació als alumnes. 
 • Si retorn als alumnes són només notes, no hi ha millora. Si només es fan comentaris qualitatius i personals, millora molt. Si es retornen notes+comentaris no hi ha millora (els alumnes només es fixen en les notes!!!). Igual en les correccions de textos. 
 • L'aprenentatge ha de ser un projecte (=experiència) comú entre professor i alumnat. 
 • Si vols canviar l'avaluació ho has de canviar tot: gestió aula, metodologies,... 
 • Podem aprendre sense avaluar-nos? L'avaluació pot ser un obstacle per aprendre? 
 • Creences errònies sobre avaluació: (1) Condiciona esforç de l'alumnat (+exàmens +repeticions = millora) (2) Orientada a detectar errors, crit avaluació = crit qualificació (3) Responsabilitat només del mestre, instruments han de recollir dades objectives. 
 • L'avaluació contínua i formativa no són proves contínues. 
 • Cal diversificar instruments d'avaluació (portafoli, rúbriques...). 
 • Quan dius "molt bé, ho has fer molt bé" també avaluem. 
 • Criteris d'avaluació = criteris per l'alumne que possibiliten identificar on s'és i què falta per aprendre. 
 • Digue'm com avalues i et diré com ensenyes. 
 • Ús d'instruments com el diari on l'alumne enregistra i reflexiona sobre els seus progressos i dificultats. Enregistrament (portafoli) de documents claus del seu aprenentatge, planificació, organització 
 • Cal crear instruments d’autocontrol, amb els quals l’alumne pot veure possibles mancances de cada nou objectiu. 
 • Si no canvia l'avaluació, la manera com s'ensenya canviarà poc. 
 • L'avaluació ha d'ajudar a millorar l'alumnat i ha de permetre modificar la docència.
 • La retroalimentació per tenir sentit ha de ser immediata, i sempre millor la retroalimentació positiva abans que qualsevol crítica.
 • Cal estimular l'auto-avaluació i la co-avaluació.
 • Perquè pugui autoavaluar-se, cal formar l'alumnat, donar-los criteris.
 • No cal fer constantment exàmens, "el porc no s'engreixa més si el pesem cada dia" :)
 • La fòrmula IRE (initiation-response-evaluation) i proves contínues no fa que els alumnes millorin.
 • Hem d'emfatitzar la docència exploratòria, amb preguntes obertes. Exemple: No on i quan va succeir tal guerra sinó per què? podria repetir-se? com evitar-la al futur?
 • Què tenen a dir de nosaltres els estudiants? S'aprèn molt de les seves aportacions.
 • El que els docents ensenyen no és el que els aprenents aprenen.
 • Els alumnes diuen que no tenen temps de pensar perquè estan molt ocupats aprenent, però els agradaria "pensar". Hem d'aprendre a callar.
 • Els alumnes no contesten les preguntes si no estan segurs de les respostes.
 • Els alumnes diuen que els petits objectius (clars i concrets) els ajuden.
 • Als alumnes els agrada sentir-se "petits mestres"
 • L'alumnat no vol que els tornem els treballs plens de gargots vermells. No volen que els diguem no.
 • Per què, en lloc de parlar de lluitar contra el fracàs escolar, no apostem per l'èxit?
 • Qualificar versus avaluar. Avaluar per sancionar versus avaluarxaprendre
 • Ús dels “thinking bubbles" (núvols a l'aula on s'escriuen els objectius i criteris d'èxit)
 • L'e-portafoli de l'estudiant com a carpeta d'aprenentatge, instrument competencial d'avaluació centrada en l'estudiant.
 • L'ànima del portafoli és la reflexió i documenta el creixement de l'alumnat en un temps, sense comparar-los, destacant potencialitats. Desenvolupa pensament crític, creativitat, augmenta habilitats emocionals i socials.
 • Hem de proposar als alumnes problemes, els obliga a pensar, a exercitar competències. Amb els exercicis no.
 • Una activitat d'avaluació és bona si es pot fer servir com a activitat d'ensenyament.
 • Si em dius com avalues, et diré què i com aprenen els teus alumnes.
 • La finalitat última de tota avaluació hauria de ser convertir els alumnes en excel·lents auto-avaluador.
 • Una de les claus de l'avaluació es afavorir que l'alumne vegi els seus propis progressos.
 • El bon docent fa de bastida cognitiva... la treu quan ja no cal.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada