Agraïment als mestres


Una traducció lliure:

Mare, pare, mestre, infermer, confident... cada dia, el professor té tots aquests papers.
mirant cap a un mar de cares d'estudiants que confien, espantats, apàtics, ansiosos...
mirant cap a un mar d'estudiants el professor veu la possibilitat en cadascú d'ells abans que, fins i tot, ho vegin ells mateixos.

El mestre ens mostra cada dia el que significa omplir de passió la feina de la teva vida, a responsabilitzar a cada estudiant amb la tasca de fer un millor demà perquè no sempre es tracta de tenir les respostes correctes.Es tracta també de fer les preguntes correctes.

Encara que soni el timbre del final de classe, els mestres mai deixen de pensar maneres per a motivar i inspirar. Mai deixen d'intentar despertar la curiositat, l'esperança i la idea que treballant intensament qualsevol cosa és possible.

Un professor pot tenir la matèria primera de l'experiència humana i inspirar la grandesa d'agitar, recuperar somnis perduts... i canviar vides.

Si res de bo es pot fer en aquest món sense omplir d'esperança i confiança les persones, és als professors a qui hem d'agrair els nostres majors èxits.
Versió original:

Mother, father, mentor, nurse, confidant... each day, a teacher plays all of these roles. Looking out at a sea of students faces are trusting, scared, apathetic, eager. Looking out at a sea of students a teacher sees the possibility in every child before he even sees it in himself

Teacher show us each day what it means to turn passion into your life's work to charge every student with the task of making a better tomorrow because it's not always about having the right answers. It's also about asking the right questions.

Although the bell may ring teachers never stop thinking of ways to motivate and inspire. Never stop trying to spark curiosity, hope and the idea that with hard work anything is possible.

A teacher can take the raw material of human experience and inspire greatness shake loose dreams and change lives

if nothing good can be done in this world without first instilling hope and confidence in an individual then we only have teachers to thank for our greatest achievements.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada